Zapisy - Nr konta

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z Dyrektorem Centrum Egzaminacyjnego DELF/DALF

panią Renatą Klimek-Kowalską

Kontakt:

Renata Klimek-Kowalska
tel. +48 607 344 334
e-mail: europajezykow@gmail.com

Adres Stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie- Europa Języków i Kultur
Centrum Egzaminacyjne DELF/DALF
ul. Kokoszycka 85 A
44-313 Wodzisław Śląski
e-mail: europajezykow@gmail.com

 

Dane do przelewu:

Polskie Stowarzyszenie- Europa Języków i Kultur

Nazwa banku: mBank, Oddział w Rybniku

Nr rach. 50 1140 2004 0000 3002 7776 6238

Tytuł wpłaty: opłata za DELF z odpowiednią jednostką, nazwisko i imię kandydata,
W przypadku egzaminów w ramach umów ze szkołami proszę wpisać nazwę miejscowości
i szkoły.