Szkolenia

..........................................................................................................................................................

SZKOLENIE 6 - NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO  
                          KAHOOT, QUIZIZZ, NEARPOD
..........................................................................................................................................................

         

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wallonie - Bruxelles International.

Prowadzący : Katarzyna Kornecka-Nalewajka i Aleksander Gendarz

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

ELC - szkolenie 6_NARZĘDZIA_WSPOMAGAJĄCE_NAUCZANIE.pdf

Link do platformy Wakelet, w której zebrane są linki do przykładów, które były omawiane:

https://wakelet.com/wake/9Z7hJNz6qYbhFuNX4fFk5

 

..........................................................................................................................................................

SZKOLENIE 5 - TEATR "KAMISHIBAI" W NAUCZANIU JĘZYKA FRANCUSKIEGO
..........................................................................................................................................................

            

 

BAJECZNY FRANCUSKI

Szkolenie zorganizowano we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce, Wallonie-Bruxelles International oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Rybniku

Prowadzący : Daria Siatka

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

ELC - szkolenie 1_Kamishibai.pdf

 


 

Cykl szkoleń z aplikacji, przydatnych w nauczaniu języka francuskiego (języków obcych;-), połączonych z wymianą doświadczeń związanych z nauczaniem en ligne.

 

 

..........................................................................................................................................................

SZKOLENIE 1 - COGGLE
..........................................................................................................................................................

 Pierwsze szkolenie poświęcone aplikacji Coggle, pozwalającej na tworzenie atrakcyjnych map myśli. 

Prowadzący Aleksander Gendarz
Termin : 22 marca (w godzinach 18.00-19.00).

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wallonie - Bruxelles International.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

ELC - szkolenie 1_Coggle.pdf

ELC - szkolenie 1_Coggle - Les_animaux.pdf

 

............................................................................................................................................................

SZKOLENIE 2 - GENIALLY
............................................................................................................................................................

Drugie spotkanie poświęcone aplikacji Genially, pozwalającej na tworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych.

Prowadzący Aleksander Gendarz
Termin : 19 kwietnia (w godzinach 18.00-19.00).

 

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

ELC - szkolenie 2_Genially.pdf

Czas na francuski - film_1.mp4

Czas na francuski - film_2.mp4

Czas na francuski - film_3.mp4

Czas na francuski - prezentacja

 

.................................................................................................................................................................

SZKOLENIE 3 - CANVA
.................................................................................................................................................................

Trzecie szkolenie jest poświęcone aplikacji Canva, którą możemy wykorzystać do tworzenia materiałów graficznych.

Prowadzący Merieme Ouali-SucheckaAleksander Gendarz
Termin : 17 maja (w godzinach 18.00-19.00).

Część pierwsza - instrukcja obsługi programu

Część drugia - przykładowe materiały graficzne stworzone przez Merieme.

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wallonie-Bruxelles International.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

ELC - szkolenie 3_Canva.pdf

Materiały graficzne stworzone przez Merieme

 

.................................................................................................................................................................

SZKOLENIE 4 - APLIKACJE Z GRAMI I QUIZAMI W NAUCZANIU
.................................................................................................................................................................

Czwarte szkolenie poświęcone wykorzystaniu w nauczaniu aplikacji z grami i quizami.

Prowadzący Aleksander Gendarz
Termin : 21 czerwca (w godzinach 18.00-19.00).

 

 

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

ELC - szkolenie 4_Gry, quizy, testy

 

.................................................................................................................................................................

SZKOLENIA 1, 2, 3, 4 - PODSUMOWANIE
.................................................................................................................................................................

https://view.genial.ly/60be545dae7f300d2b40434a/interactive-content-aplikacje-podsumowanie