Regulamin

                REGULAMIN                  

 1. Z zasobów BIBLIOMOBILE FLE mogą korzystać członkowie Polskiego Stowarzyszenia - EuropaJęzyków i Kultur, nauczyciele uczestniczący w projekcie Klasy Frankofońskie na Śląsku oraz przedstawiciele instytucji kulturalno-edukacyjnych w Polsce i za granicą, mających na celu promocję języka francuskiego i frankofonii.
 2. Katalog BIBLIOMOBILE FLE jest dostępny w zakładce na stronie www.frankofonia.pl
 3. Zamówienia można składać mailem na adres alina.jaworska@wp.pl
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Zamówione książki przesyłane listem poleconym na adres zamawiającego lub przywożone na szkolenia organizowane w ramach KFS. Po otrzymaniu przesyłki, zamawiający potwierdza mailowo otrzymanie książek. Maksymalny czas wypożyczenia to 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
 6. Czytelnik może posiadać jednorazowo na swym koncie maksymalnie 2 książki i 2 płyty.
 7. Można dokonać rezerwacji książek.
 8. W przypadku przetrzymywania książek, nie można dokonać kolejnych wypożyczeń.
 9. Czytelnik zobowiązuje się:
 • nie niszczyć dokumentów,
 • nie wypełniać ćwiczeń w podręcznikach i nie robić notatek,
 • zapłacić za zniszczone lub zagubione egzemplarze dwukrotną cenę katalogową danej pozycji,
 • przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych zasobów bibliotecznych,
 • powiadomić koordynatora projektu o każdej zmianie swoich danych osobowych.

 

OPŁATY

 

 1. Abonament roczny BIBLIOMOBILE FLE wynosi 20 .
 2. Abonament roczny dla członków Polskiego Stowarzyszenia - Europa Języków i Kultur wynosi 15 .

Renata Klimek-Kowalska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Europa Języków i Kultur

Alina Jaworska

Koordynator projektu

BIBLIOMOBILE FLE