Règlement

REGULAMIN

 

 1. Z zasobów BIBLIOMOBILE FLE mogą korzystać członkowie Polskiego Stowarzyszenia - EuropaJęzyków i Kultur, nauczyciele uczestniczący w projekcie Klasy Frankofońskie na Śląsku oraz przedstawiciele instytucji kulturalno-edukacyjnych w Polsce i za granicą, mających na celu promocję języka francuskiego i frankofonii.
   
 2. Katalog BIBLIOMOBILE FLE jest dostępny w zakładce na stronie www.frankofonia.pl
   
 3. Zamówienia można składać mailem na adres alina.jaworska@wp.pl
   
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
   
 5. Zamówione książki przesyłane są listem poleconym na adres zamawiającego lub przywożone na szkolenia organizowane w ramach KFS. Po otrzymaniu przesyłki, zamawiający potwierdza mailowo otrzymanie książek. Maksymalny czas wypożyczenia to 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
   
 6. Czytelnik może posiadać jednorazowo na swym koncie maksymalnie 2 książki i 2 płyty.
   
 7. Można dokonać rezerwacji książek.
   
 8. W przypadku przetrzymywania książek, nie można dokonać kolejnych wypożyczeń.
   
 9. Czytelnik zobowiązuje się:
   
 • nie niszczyć dokumentów,
   
 • nie wypełniać ćwiczeń w podręcznikach i nie robić notatek,
   
 • zapłacić za zniszczone lub zagubione egzemplarze dwukrotną cenę katalogową danej pozycji,
   
 • przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych zasobów bibliotecznych,
   
 • powiadomić koordynatora projektu o każdej zmianie swoich danych osobowych.

OPŁATY

 

Abonament roczny BIBLIOMOBILE FLE wynosi 20 zł.
Abonament roczny dla członków Polskiego Stowarzyszenia - Europa Języków i Kultur wynosi 15 zł. 

Renata Klimek-Kowalska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia

Europa Języków i Kultur 

Alina Jaworska

Koordynator projektu

BIBLIOMOBILE FLE