BIBLIOMOBILE FLE

 

SIEDZIBA

BIBLIOMOBILE FLE

ul. Granitowa 32

43-200 Pszczyna

 

KONTAKT

Alina Jaworska

alina.jaworska@wp.pl

tel. 600-964-552

katalog on-line: frankofonia.pl

BIBLIOMOBILE FLE to biblioteka stworzona przez Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur z myślą o nauczycielach języka francuskiego w Polsce. Zgromadzone książki oraz płyty DVD i CD mają na celu umożliwienia szybkiego dostępu do najnowszych materiałów i pomocy dydaktycznych do nauczania języka francuskiego.

BIBLIOMOBILE FLE powstała dzięki wsparciu Ambasady Francji w Polsce, Delegacji Walonii-Brukseli w Warszawie, Wallonie- Bruxelles International oraz wydawnictw partnerskich i sponsorów projektu.

Zbiory udostępniane są członkom Stowarzyszenia oraz uczestnikom projektu Klasy frankofońskie na Śląsku, po przesłaniu wypełnionej deklaracji (zakładka DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA)

Książki lub płyty CD i DVD wysyłane są do zainteresowanych osób pocztą, a zamówienia można składać na adres mailowy koordynatora projektu. Katalogi książek oraz DVD/CD są do wglądu na stronie www.frankofonia.pl w zakładce BIBLIOMOBILE FLE. W miarę naszych możliwości postaramy się systematycznie wzbogacać zasoby o zasugerowane przez Państwa pozycje zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do korzystania z BIBLIOMOBILE FLE!

Alina Jaworska

Koordynator projektu

BIBLIOMOBILE FLE 

 

 

PARTENAIRES