FESTIWAL TEATRALNY PROF-EUROPE w WARSZAWIE

Zarząd sekcji warszawskiej "PROF-EUROPE" zaprasza serdecznie wszystkich miłośników sztuki teatralnej do udziału w 5 edycji Festiwalu Teatralnego "PROF-EUROPE", który odbędzie sie 29 maja 2010 w Białołęckim Ośrodku Kultury (ul. Van Gogha 1).

Prosimy o zgłaszanie grup do1 kwietnia 2010.
Czekamy na wszystkich chętnych!
 Anna Grzegorowska
prezes sekcji warszawskiej "PROF-EUROPE"

                                                                  

 

REGULAMIN FESTIWALU TEATRALNEGO

"PROF-EUROPE" WARSZAWA  29 MAJA 2010

Warunki ogólne

 • Festiwal jest adresowany do uczniów szkół podstawowych ( 10-12 lat), gimnazjów (13-15 lat) i liceów  (16-19 lat).
 • Spektakl musi być zagrany w języku francuskim.
 • Przedstawienie będzie oceniane przez jury, w którego skład wejdą osoby związane z teatrem oraz/lub z nauczaniem języka francuskiego.
 • Jury przyzna główną nagrodę w każdej kategorii wiekowej.
 • Wszyscy otrzymają dyplom  uczestnictwa.

Miejsce  Festiwal odbędzie się 29 maja( w sobotę) w Białołęckim Domu Kultury:Warszawa  Białołęka ul. Vincenta van Gogha 1 Tel.: (0-22) 884 46 25 (0-22) 884 46 25, 884 46 26 (0-22) 884 46 25, 884 46 26 , 884 46 26 Fax: (0-22) 614 66 56  (http://www.bok.waw.pl/)

Zapisy

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  na adres elektroniczny: anna.grzegorowska@neostrada.pl, lub listem poleconym, z dopiskiem: Festiwal Teatralny, na adres:

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego „PROF-EUROPE”

 

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

 

 

 • Ostateczny termin mija 30 kwietnia 2010 r.

 

W przedstawieniu może wziąć udział dowolna ilość osób.

 Spektakl

 • Długość przedstawienia nie może przekraczać 20 minut.
 • Przewidziane jest 10 minut na przygotowanie sceny przed spektaklem oraz 10 minut po przedstawieniu na jej opuszczenie. 
 • Należy przestrzegać czasu przygotowań oraz  kolejności wejścia na scenę.
 • Na początku festiwalu przewidziane jest krótkie spotkanie organizacyjne dotyczące powyższych kwestii technicznych.
 • Nie ma możliwości wcześniejszego przeprowadzenia prób na scenie w dniu festiwalu. 
 • Można natomiast przeprowadzić próby wcześniej, po umówieniu się z dyrektorem Białołęckiego Ośrodka Kultury.
 • Wymagania techniczne do przedstawienia powinny być ograniczone do minimum (oświetlenie, nagłośnienie).
 • Ekipy biorące udział w festiwalu, same dostarczają wszystkie potrzebne do przedstawienia rekwizyty i dekoracje z wyjątkiem dużych mebli, które należy zamówić w karcie zgłoszenia.

 

Odpowiedzialność

 • Opiekun grupy (1 osoba dorosła na 10 uczestników niepełnoletnich) ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo swojej grupy oraz za ewentualne szkody na terenie teatru.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników, straty lub kradzieże. Uczestnicy powinni osobiście zadbać o swoje rzeczy osobiste. 
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu i zakwaterowania dla osób spoza Warszawy

 

Publiczność

§  Rodzice oraz inne osoby towarzyszące zespołowi teatralnemu są mile widziane.

  


KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA W

WARSZAWSKIM FESTIWALU TEATRALNYM

"PROF-EUROPE"  2010

 

Zgłaszam udział zespołu teatralnego o nazwie

.......................................................................................................................................................

                                                                                                                                

składającego się z .....................uczniów w kategorii wiekowej:

(10-12 lat),  (13-15 lat), (16-19)lat[1]  w Festiwalu Teatralnym,  który  odbędzie  się  dnia

29 maja 2010 r.  w  Białołęckim Ośrodku Kultury, ul.Van Gogha 1 Warszawa

Tytuł, autor i czas trwania sztuki:

..................................................................................................................................................................

 

Krótkie streszczenie wystawianej sztuki w języku polskim i francuskim:....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

                                                                                                         

Informacje dot. zespołu teatralnego

 

Opiekun/opiekunowie:

Imię i nazwisko....................................................................................

Adres..........................................................................................................................................................

Tel./E-mail...........................................................................................................................

 

Imię i nazwisko.......................................................................................................................................

Adres..........................................................................................................................................................

Tel./E-mail................................................................................................................................................

 

Szkoła:

Nazwa..............................................................................................................................

Adres................................................................................................................................

Tel./E-mail.......................................................................................................................

 

Lista imienna uczestników:

1.

 

15.

 

2.

 

16.

 

3.

 

17.

 

4.

 

18.

 

5.

 

19.

 

6.

 

20.

 

7.

 

21.

 

8.

 

22.

 

9.

 

23.

 

10.

 

24.

 

11.

 

25.

 

12.

 

26.

 

13.

 

27.

 

14.

 

28.

 

 

Meble potrzebne na scenie:

...........................................................................................................................................

 

2010-03-11