DOM MIASTA SAINT-ETIENNE zaprasza na konferencję

Szanowni Państwo,

W ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii UŚ ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” - od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”, która odbędzie się 25 marca 2010 roku w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.        

Konferencja jest drugim spotkaniem przedstawicieli miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne poświęconym zagadnieniom kondycji i rozwoju polskich oraz francuskich metropolii. Celem obecnej konferencji jest spojrzenie na Metropolię jako miejsce specyficznej przestrzeni komunikacyjnej na linii mieszkańcy - miasto - metropolia. Aby metropolie nie były wyłącznie kolejnym szczeblem lokalnej administracji, ale miały swoją rzeczywistość społeczną, koniecznym wydaje się stworzenie specyficznego, metropolitalnego systemu przepływu informacji. System taki powinien umożliwić mieszkańcom kontakt z przestrzenią metropolii, jej funkcjami i bezpośrednimi wytworami. Społeczna przestrzeń metropolii nie powinna ograniczać się do jej zrębów instytucjonalnych, lecz funkcjonować jako metropolitalna przestrzeń społecznych przepływów. Wydaje się, iż spójna komunikacja i przepływ informacji na poziomie metropolitalnym stanowi istotny czynnik tworzenia społecznego kapitału zaufania, niezbędnego do synergicznego rozwoju obszaru metropolitalnego. 

 

W załączniku przesyłamy program konferencji, plakat oraz formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

Pełen program obchodzów Dni Frankofonii jest dostepny na stronie: http://um.katowice.pl/strony/st-etienne/index.php?page=news;98

 Z wyrazami szacunku,

Robert Pyka

Maison de la Ville de Saint-Etienne a Katowice
ul. Rozyckiego 14 c, 40-028 Katowice
tel. :0048 32 205 31 24
fax. : 0048 32 205 13 20
e-mail : robert.pyka@maison-saint-etienne.com
http://um.katowice.pl/strony/st-etienne/

 Instytut Socjologii UŚ

Zakład Socjologii Polityki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11
mail: robert.pyka@us.edu.pl

 

2010-03-10