Dis-moi 10 mots 2015

 

WYNIKI KONKURSU

 

W związku ze zbliżającym się Świętem Frankofonii zapraszamy uczniów i studentów do wzięcia udziału w II edycji konkursu DIS-MOI - 10 MOTS. Życzymy kreatywności i udanej zabawy z językiem francuskim!
 

 

Fêtez le français du 14 au 22 mars 2015
à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie !

 

 

 

 

                                                                 REGULAMIN KONKURSU
                                                           Dis-moi dix mots 2015

Zadanie konkursowe

Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół i studenci uczący się języka francuskiego w Polsce.
Celem konkursu jest zachęcenie do nauki języka francuskiego w oryginalny sposób, zapoznanie polskich nauczycieli i uczniów z inicjatywą Dis-moi 10 mots

W kategorii Szkoły podstawowe i gimnazja

zadanie polega na wykonaniu kolażu lub witraża lub na którym powinny się znaleźć tegoroczne słowa (minimum 5) wybrane przez francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji oraz Délégation générale à la langue française et aux langues de France

MOTS 2015 : AMALGAME, BRAVO, CIBLER, GRIGRI, INUIT(E), KERMESSE, KITSCH, SÉRENDIPITÉ, WIKI, ZÉNITUDE

Podajemy link do broszurki DIX MOTS www.dismoidixmots.culture.fr/ressources

Praca nie powinna przekraczać formatu A4. Umieszczone słowa powinny być w języku francuskim i/lub polskim, zilustrowane w ciekawy sposób, w dowolnej formie plastycznej. Prosimy przesłać maksymalnie 3 najlepsze prace z danej szkoły.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych oraz przesłane na adres KJO wraz z kartą zgłoszenia. Prosimy dołączyć do każdej pracy imię i nazwisko autora/autorów, nazwę szkoły i miasta (w estetycznej formie). Prace proszę przesłać drogą pocztową na adres 

Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej:

ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 GLIWICE (z dopiskiem KONKURS 10 MOTS)

W kategorii Licea uczniowie mogą stworzyć gry słów i/lub krzyżówki używając co najmniej 5 słów z listy wybranej w tym roku.
W kategorii Uczelnie i szkoły wyższe studenci proszeni są o zredagowanie tekstu, napisanie wiersza lub eseju (ok. 300 słów) z użyciem wszystkich słów tegorocznej edycji DIX MOTS.

Jury oceniać będzie: oryginalność projektu lub pracy, aspekty techniczne (realizację artystyczną), poprawność językową i inwencję twórczą.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w maju na stronach internetowych organizatorów.
Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu i godzinie wręczenia nagród drogą elektroniczną.

Pytania proszę kierować na adres anna.szkonter@polsl.pl

Dla laureatów przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, które wręczymy w maju 2015 r. w KJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Hutniczej 9-9A lub prześlemy pocztą. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem i dużą liczbę uczestników dyplomy uczestnictwa przygotowane zostaną tylko dla laureatów i ich nauczycieli-opiekunów.

Zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Wasze prace!
Organizatorzy

 

DIS-MOI DIX MOTS 2015

SITOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE

REGLEMENT DU CONCOURS DIS-MOI 10 MOTS - POLOGNE 2015 

Découvrez l’édition 2014-2015 Le livret des dix mots Dis-moi dix mots que tu accueilles