Bezpłatne praktyki letnie dla tłumaczy Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Generalna ds Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej oferuje program bezpłatnych, letnich praktyk tłumaczeniowych dla studentów kończących obecnie czwarty rok lub którzy  uzyskali już licencjat. W załączeniu przesyłam Państwu informację na temat podstawowych warunków. jakie musi spełniać kandydat na staż. Szczegółowych informacji na temat formalności i samych bezpłatnych praktyk można uzyskać bezpośrednio w Departamencie Języka Polskiego u pani Aleksandry Domańskiej (Aleksandra.DOMAŃSKA@ec.europa.eu)

Podstawowe informacje i warunki:

  1. Staż ma miejsce w Luksemburgu w Komisji Europejskiej w Departamencie Języka Polskiego.
  2. Kandydaci na staż muszą wykazać się doskonałą znajomością języka ojczystego oraz bardzo dobrą znajomością co najmniej dwóch języków UE, w tym jednego z języków proceduralnych, tj. angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
  3. Staż jest bezpłatny. Kandydaci sami muszą pokryć koszty utrzymania i ubezpieczenia.
  4. Po zakończeniu rekrutacji KE podpisuje z wybranymi studentami i uczelnią wysyłającą umowę regulującą warunki stażu.
  5. Zgłoszenia można przesyłać indywidualnie. Preferowane są jednak zgłoszenia nadesłane przez uczelnię.
  6. Termin zgłoszeń na staż upływa 14 maja 2010 r.

 

Z poważaniem
Anna Kozdój
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Tel. +48 22 55 68 943 begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943
Faks: + 48 22 55 68 998
http://ec.europa.eu/polska

________________________________________________________________

This message is intended for the use of the addressee only and may contain information that is privileged and confidential. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return of this e-mail. This communication is given in good faith but does not constitute any formal commitment on behalf of the European Commission.

Ce courrier électronique est destiné exclusivement aux personnes ou institutions dont le nom figure ci-dessus et peut contenir des informations protégées par le secret professionnel, dont la divulgation est strictement prohibée. Si vous n'êtes pas destinataire, nous vous avisons que sa lecture, sa reproduction ou sa distribution sont strictement interdites. Nous vous prions en conséquence de nous aviser immédiatement par retour de ce courrier.
Cette communication est donnée de bonne foi mais ne constitue en aucun cas un engagement formel de la part de la Commission

 

2010-04-10