Axel Louvrier WBI

Lektor Wallonie-Bruxelles International, biorący udział w Projekcie Klas Frankofońskich na Śląsku, a także pracujący na Uniwersytecie Śląskim.

 

W roku 2004 organizacja Wallonie-Bruxelles International, występująca jeszcze wówczas pod nazwą CGRI (Komisariat Generalny do spraw Stosunków Międzynarodowych), podpisała dwustronną trzyletnią konwencję, z możliwością jej przedłużenia, z Uniwersytetem Śląskim. Oddajała tym samym do dyspozycji Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki w Sosnowcu lektora języka francuskiego, a konkretnie pana Axela Louvier. 

Rok później została podpisana druga umowa, również dzięki warszawskiej Delegacji Wallonie-Bruxelles, reprezentującej w Polsce W.B.I.(Wallonie-Bruxelles International), a więc rząd Wspólnoty francuskiej Belgii . Tym razem jednak dotyczyła ona powiatu pszczyńskiego. Na jej mocy w Pszczynie został umieszczony tzw. „lektor podróżujący”, działający w ramach Programu Klas Frankofońskich. Funkcję tę powierzono pierwotnie panu Julien Vangrevelinghe, a później panu Axelowi Louvrier. Od tego momentu obie umowy odnowiono, co świadczy o dobrej atmosferze współpracy między obiema instytucjami, a także o wzajemnym zadowoleniu stron.

Od momentu mojego przybycia na Śląsk w 2004 roku, w imieniu reprezentowanej przeze mnie instytucji, Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.), nie przestałem ani na chwilę brać udziału w rozmaitych imprezach związanych z promocją języka francuskiego na Śląsku, a w końcu także w Projekcie Klas Frankofońskich na Śląsku. Jest to wspaniała, jedyna tego rodzaju inicjatywa na świecie, zrzeszająca wielu śląskich nauczycieli, gotowych zaangażować się w promocję języka francuskiego w swoich szkołach oraz chętnych do ciągłego rozwoju. Dzięki połączeniu własnych chęci i warunków, oferowanych przez nasz projekt, pedagodzy mogą popularyzować ten przydatny i rozprzestrzeniony na pięciu różnych kontynentach język, uważany jednak mylnie za zbyt trudny do nauczenia.  

Dzisiaj pracuję na stanowisku „lektora podróżującego”, odbywając wizyty w rozmaitych placówkach, które biorą udział w projekcie. Staram się zarażać uczniów entuzjazmem poprzez interaktywną formę prowadzonych przeze mnie zajęć. Łączą one w sobie praktyczne użycie języka oraz bezpośredni z nim kontakt w przyjemnej i wyluzowanej formie, zatopione w niezbędnym kontekście międzykulturowym.