Zaproszenie do współpracy

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W SIECI CAMPUS FRANCE

Sieć korespondentów Campus France

NAUCZYCIELE, PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY

PAYS CONCERNÉ(S)

POLSKA

ZAPRASZAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KORESPONDENTÓW CAMPUS FRANCE ORAZ DO WSPÓLNEJ ORGANIZACJI WYDARZEŃ

Sieć korespondentów Campus France została powołana w 2012 roku i obecnie tworzona jest przez ponad 50 korespondentów współpracujących na zasadzie wolontariuszy. Tworzona jest przez pracowników akademickich, wykładowców, nauczycieli języka francuskiego oraz dyrektorów Alliance Française w Polsce.

Założeniem sieci jest rozwijanie na szczeblu lokalnym wspólnych działań dotyczących rozpowszechniania informacji, promocji i podkreślenia jakości francuskiego szkolnictwa wyższego w Polsce oraz języka francuskiego, francusko-polskich programów podwójnych dyplomów i stypendiów rządu francuskiego.

KTO MOŻE PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KORESPONDENTÓW CAMPUS FRANCE?

Do sieci mogą przystąpić osoby, które zainteresowane są rozwojem współpracy polsko-francuskiej oraz:

· chciałyby współorganizować wydarzenia promujące współpracę uniwersytecką i naukową z Campus France, Instytutem Francuskim i Ambasadą Francji w Polsce,

· są zainteresowane organizacją Dni Campus France w szkole lub na uczelni oraz zaproszeniem przedstawicieli Instytutu Francuskiego w celu poprowadzenia prezentacji o studiach we Francji, programach stypendialnych oraz perspektywach jakie czekają na osoby uczące się języka francuskiego,

· chciałyby stworzyć w swojej szkole lub na uczelni aktywne centrum informacji Campus France.

DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI?

Dołączenie do sieci to dostęp do wielu korzyści, które podkreślają prestiż uczelni i szkoły oraz przyczyniają się do rozwoju indywidualnych kompetencji i francusko-polskiej współpracy edukacyjnej i naukowej. Współpraca z siecią to również:

· szkolenia cykliczne na temat organizacji Dni Campus France i innych wydarzeń promujących francuskie szkolnictwo wyższe oraz naukę języka francuskiego (szkolenia organizowane w siedzibie Instytutu Francuskiego, Ambasady Francji w Polsce oraz w regionach),

· spotkania i prezentacje skierowane do licealistów i studentów o studiach we Francji, podwójnych dyplomach polsko-francuskich, programach stypendialnych oraz perspektywach jakie czekają na osoby uczące się języka francuskiego,

· wymiany z innymi korespondentami sieci Campus France w celu dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami,

· udostępnianie materiałów promocyjnych i innych środków komunikacji w szkole i na uczelni: plakaty, tablice/tablice magnetyczne, roll’upy z logo Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Campus France,

· promocja uczelni i szkoły na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Instytutu Francuskiego w Polsce (14 800 fanów na Facebooku, 2 300 obserwatorów na Twitterze), Campus France Polska (2100 fanów na Facebooku), France Alumni Pologne (2 400 fanów na Facebooku, 2 800 członków LinkedIn),

· podkreślenie wizerunku uczelni i szkoły w ramach międzynarodowego systemu frankofońskiego oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Frankofońskich (AUF),

· wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej i naukowej (inicjowanie programów podwójnych dyplomów, zaproszenie francuskich badaczy i naukowców etc.)

· uprzywilejowany dostęp do oferty Instytutu Francuskiego w Polsce (kursy językowe, dostęp do mediateki, organizacja egzaminów DELF/DALF etc.).

JAKA JEST ROLA KORESPONDENTA?

Do roli korespondenta sieci Campus France należy:

· uczestnictwo w zebraniu pilotażowym organizowanym raz w roku (we wrześniu) w Ambasadzie Francji w Polsce (w Warszawie),

· organizacja spotkań i zaproszenie przedstawicieli Instytutu Francuskiego/Campus France w celu poprowadzenia prezentacji o studiach we Francji, programach stypendialnych oraz perspektywach jakie czekają na osoby uczące się języka francuskiego,

· rozpowszechnianie informacji (broszury, ulotki, linki) w szkole i na uczelni o działalności Instytutu Francuskiego w Polsce/Campus France Polska,

· stworzenie w szkole lub na uczelni aktywnego centrum informacji Campus France (roll’up, plakaty, tablice informacyjne itp.)

· informowanie o potrzebach w zakresie informacji i pomocy, które moglibyśmy zapewnić, aby podkreślić współpracę francusko-polską.

JAKIE SĄ WARUNKI WSPÓŁPRACY?

Uczestnictwo w sieci korespondentów Campus France jest bezpłatne dla szkoły i uczelni oraz dobrowolne dla korespondentów. Warunki współpracy opracowywane są wspólnie i uwzględniają indywidualne potrzeby uczelni i szkoły. Współpraca z Campus France, Instytutem Francuskim i Ambasadą Francji w Polsce podnosi prestiż instytucji oraz wspiera rozwój indywidualnych kompetencji.

JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI?

Aby uzyskać więcej informacji o sieci oraz o formie współpracy, zapraszamy do przesłania korespondencji do Pani Elizy Łuczyńskiej na adres eliza.luczynska@institutfrancais.pl (w tytule prosimy wpisać: Zaproszenie do sieci). Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 505 98 11.