Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego

Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego

Cele szkolenia:

  • Przygotowanie nauczycieli i specjalistów zajmujących się językiem francuskim do pracy znarzędziami cyfrowymi.
  • Podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania wirtualnych zasobów i materiałów w nauczaniu języka francuskiego.
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych urozmaicających i wzbogacających zajęcia językowe.