Projekty międzynarodowe

 


  

„Erasmus +” w Gimnazjum w Bestwince

"Mam swoje miejsce w gimnazjum" to wielostronny projekt, realizowany w ramach unijnego programu "Erasmus+" partnerstwa strategiczne w latach 2014- 2016. Projekt obejmuje współpracę ze szkołami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii, Grecji, Francji i Polski. Zgodnie z założeniami, wspólnie z nowymi partnerami podjęliśmy wiele działań mających na celu poprawę jakości życia w szkole. Zostały również zorganizowane wyjazdy do krajów partnerskich.

Główne cele projektu:
Poprawa osiągnięć uczniów, w szczególności tych, którzy narażeni są na wykluczenie szkolne.
Wspieranie integracji społecznej i dobrego samopoczucia młodzieży w środowisku szkolnym.

Główne tematy projektu:
Odrzucenie szkolne/ przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych.
Równość płci/ równość szans.
Innowacje w metodach edukacyjnych.

Blog projektu https://digitaliessite.wordpress.com/
zapraszamy do lektury bloga - ( skarbnica materiałów, warto zobaczyć Recherches educatives, filmy, naprawdę warto) !

Film podsumowujący projekt

Galeria poniżej - Mobilność uczniów w Hiszpanii


Warsztaty szkoleniowe poświęcone projektowi ProM

Projekt ProM, współfinansowany przez Komisję Europejską, miał na celu stworzenie bezpłatnej platformy kształcenia na odległość. Powinna ona umożliwić europejskiej kadrze oświatowej, a w szczególności osobom związanym z kształceniem zawodowym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań w zakresie mobilności, tworzenia projektów międzynarodowych.

Adresaci szkolenia – pracownicy oświaty, doradcy metodyczni związani ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem językowym, twórcy programów związanych z mobilnością, decydenci sektora szkolnictwa zawodowego oraz autorzy materiałów dydaktycznych poświęconych mobilności.

Tematyka – Doskonalenie zawodowe organizatorów mobilności w edukacji - prezentacja projektu ProM współfinansowanego przez Komisję Europejską (program w załączniku).

Miejsce – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

Termin – 25 września 2014 r. (czwartek) w godzinach od 9.30 do 16.00

Informacje szczegółowe


               GALERIA ZDJĘĆ


Projekt ProM współfinansowany przez Komisję Europejską, ma na celu stworzenie bezpłatnej platformy kształcenia na odległość. Powinna ona umożliwić europejskiej kadrze oświatowej, a w szczególności osobom związanym z kształceniem zawodowym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań w zakresie mobilności, tworzenia projektów międzynarodowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową i kolejnymi newsletterami:

Lettre d’information 6 - octobre 2014  
Lettre d’information 5 - septembre 2014  
Lettre d’information 4 - juillet 2014  
Lettre d’information 3 - février 2014  
Lettre d’information 2 - juin 2013  
Lettre d’information 1 - mars 2013  

Międzynarodowa wymiana uczniów w PG nr5 w Studzionce

RAPORT PLAKAT REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU FRANKOFOŃSKIEGO PROGRAM POBYTU W POLSCE PROGRAM POBYTU WE FRANCJI ZDJĘCIA

 


Pour une Europe plurilingue.

Nasze Stowarzyszenie było organizatorem wizyty studyjnej orgaznizowanej we współpracy z FRSE w dniach od 18 do 21 września 2012 roku.
« Pour une Europe plurilingue : le rôle des médias dans l’apprentissage des langues étrangères »
Encourager l’acquisition de compétencs clés dans tout le système d’éducation et de formation

Katowice – Pologne

Dziękujemy za wsparcie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego i Ambasadzie Francji w Polsce.

Program                  Raport                            Link do relacji na slaskie.pl Zdjęcia