Projekt Gadające papugi

Projekt Gadające papugi cieszy się nieustannym zainteresowaniem. Nadal realizowany jest wśród uczniów szkół podstawowych powiatu tarnogórskiego i miasta Bytom.
 

 

 

 

Cztery papugi Jojo, Paco, Yoyo i Tico:

 • pozwalają dzieciom przyswajać język poprzez wykorzystanie pięciu zmysłów, oraz gry i zabawy,
 • uczą dzieci porozumiewania się w języku francuskim przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania,
   
 • zachęcają uczniów do podróżowania, odkrywania świata, kultur krajów frankofońskich,
   
 • kształtują otwartą postawę względem innych kultur.
   

Papuga Paco wraz z żyrafą Nali chętnie podróżują odkrywając kulturę, zwyczaje, tradycje
i przyrodę krajów frankofońskich. Owocem ich wspólnej wyprawy jest cykl audycji radiowych, zrealizowany we współpracy z Instytutem Francuski w Polsce, zatytułowany

Podróże żyrafy Nali 

https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/cty/podroze-zyrafy-nali 

Przyjaciele Paco i Nali promują język francuski na terenie powiatu tarnogórskiego i miasta Bytom. Lekcje promocyjne mają na celu:

 • zainteresowanie uczniów kulturą krajów frankofońskich,
 • promowanie kultury, cywilizacji Francji i krajów frankofońskich,
   
 • uwrażliwienie dzieci na język francuski poprzez osłuchanie się z tym językiem,
   
 • motywowanie uczniów do nauki języka francuskiego poprzez gry i zabawy,
   
 • rozwijanie zdolności poznawczych uczniów przy wykorzystaniu działań ludycznych.
   

Galeria zdjęć z lekcji pokazowych