Program indywidualnej wymiany uczniów „Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce”

Druga edycja programu indywidualnej wymiany uczniów „Miesiąc we Francji, miesiąc w Polsce”.

Organizatorami programu są Instytut Francuski w Polsce i Region Akademicki Auvergne-Rhône-Alpes. Celem programu jest zapoznanie licealistów z innym systemem edukacji oraz inną kulturą dzięki nauce w szkole partnerskiej i zamieszkaniu u rodziny goszczącej.

Program funkcjonuje na zasadzie wzajemności: polscy uczniowie przebywają w rodzinie swojego francuskiego korespondenta przez 4 tygodnie w marcu, a uczniowie francuscy w polskich rodzinach w czerwcu tego samego roku, jednocześnie uczęszczając do szkół swoich korespondentów.

Program jest adresowany do licealistów urodzonych w 2006 lub 2007 roku i, w przypadku Polaków, znających język francuski przynajmniej na poziomie A2+/B1.

Rekrutacja jest prowadzona na podstawie wniosków wypełnionych przez ucznia, jego rodziców, nauczyciela lub nauczycieli i dyrekcję szkoły. Kompletny wniosek należy przesłać do wydziału współpracy edukacyjnej Instytutu Francuskiego w Polsce do dnia 25 listopada 2022 roku na adres anna.wojno@institutfrancais.pl. Wnioski będą rozpatrywane w grudniu. 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Opis programu: 

Formularz wniosku