Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych

     

Szkolenie Nauczanie języka francuskiego z wykorzystaniem mediów i sieci społecznościowych, organizowane przy współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie, przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego nauczających młodzież w wieku 13-18 lat. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.
Prelegentami będą Michel Boiron i Magali Delcombel, specjaliści zajmujący się nauczaniem języka francuskiego jako obcego z CAVILAM-Alliance Française

Uczestnicy szkolenia:
- nauczą się jak wykorzystać potencjał dydaktyczny mediów na lekcji języka francuskiego
- będą potrafili scharakteryzować różne rodzaje mediów i wykorzystać je w praktyce pedagogicznej (rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna)
- dowiedzą się jak uczyć o kulturze krajów frankofońskich.

Szkolenie jest bezpłatne.

Data rozpoczęcia: 08.10.2021, o 16:00

Data zakończenia: 22.10. 2021, o 18:00

Zapisy :

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6385