KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ "Z PIOSENKĄ W EUROPIE"

Zapraszamy do uczestnictwa w  VI edycji międzyszkolnego konkursu

piosenki obcojęzycznej  
„Z piosenką w Europie”

Organizator konkursu:  Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 
ul. Kozielska 1,  44-100 Gliwice

1.    Termin - konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2010 r. o godz. 12 w auli ZSE-U

2.    Uczestnictwo

  Do udziału zapraszamy uczniów szkół  ponadgimnazjalnych.
  Zgłoszenia prosimy dostarczać (osobiście lub faxem) do dnia  16.04.2010 r. do sekretariatu szkoły, wykorzystując formularz zgłoszeniowy.

3.    Cele konkursu      
                 
•         Zwiększenie wśród młodzieży motywacji do nauki języków obcych
•         Rozwijanie zainteresowania młodzieży piosenką obcojęzyczną
•         Rozwijanie  artystycznych uzdolnień młodzieży
•         Rozwijanie umiejętności zaprezentowania się

5.    Przebieg konkursu

Uczestnicy (soliści lub zespoły) wykonują po 2 piosenki, każdą w innym języku ¬– angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim lub innym.
Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach:
soliści i zespoły.
Oceniane będą:
-          poprawność językowa
-          muzykalność
-          ciekawa aranżacja  
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, sprzęt odtwarzający i pianino (bez akompaniatora)
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa a ich nauczyciele pisemne podziękowania za przygotowanie.
Dla 3 laureatów organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody. Pierwsze miejsce to sesja nagraniowa w profesjonalnym studiu nagrań w MDK w Gliwicach.
Koncert finałowy i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2010 r. w auli ZSE-U.
(032) 231 52 36

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ZSE-U (032) 231 52 36 zwracając się do: Aliny Pucykowicz (501 471 127) lub Grzegorza Mandelki (601 473 283)

 Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy i współorganizatorzy