Konkurs Czytania Teksów w Języku Francuskim "La Lecture - Plaisir Pur"

         
 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Województwa Śląskiego na:

VI edycję Konkursu Czytania Tekstów w Języku Francuskim

La Lecture – Plaisir Pur!

zorganizowanego wspólnie przez I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego
w Gliwicach, Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6
im. Noblistów Polskich w Gliwicach oraz V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Struga w Gliwicach

Konkurs odbędzie się 29.04. 2019 o godzinie 11:30 w I LO w Gliwicach.

Prezentacja konkursowa polega na przeczytaniu przez ucznia wybranego przez siebie fragmentu prozy w języku francuskim w czasie nie przekraczającym
3 minut. Lista książek do wyboru i szczegółowe informacje n. t. konkursu znajdują się w regulaminie konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczniów na załączonym formularzu do dnia 
        20 kwietnia 2019 roku
na adres mderechowska@gmail.com, apucykowicz@lo1.gliwice.pl 
         i erasinsk@poczta.onet.pl

Do zgłoszenia należy załączyć kopię prezentowanego tekstu.

REGULAMIN    /    ZGŁOSZENIE

Organizatorzy:
Małgorzata Derechowska, Alina Pucykowicz
I LO Dwujęzyczne w Gliwicach
Ewa Rasińska - SP z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 6 w Gliwicach i V LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Gliwicach