KONKURS « UCZĘ SIĘ FRANCUSKIEGO PONIEWAŻ… » dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat organizowany przez Dział ds współpracy kulturalnej Ambasady Francji

 

 

 

 

KONKURS « UCZĘ SIĘ FRANCUSKIEGO PONIEWAŻ… »

REGULAMIN

 Artykuł 1

Organizator

Organizatorem konkursu « Uczę się francuskiego ponieważ… » jest Dział ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji w Warszawie.

 Artykuł 2

Przedmiot konkursu

Co powiedział/powiedziałabyś swojemu koledze/koleżance, aby zachęcić go/ją do nauki języka francuskiego? Wymień kilka powodów istotnych dla ciebie i wyraź je na swój własny sposób po polsku lub po francusku w postaci krótkiego tekstu prozą lub wierszem…

Objętość tekstu nie może przekroczyć połowy stony formatu A4.

 Artykuł 3

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Prace mogą być indywidualne lub grupowe (maksymalnie dwóch autorów jednego tekstu).

 Prace należy nadsyłać pocztą na adres:

 Concours « J’apprends le français parce que …….»

Antenne du Service de Coopération et d’Action culturelle de

L’Ambassade de France en Pologne

A l’attention de M. Pascal Schaller

Kopernika 20

87-100 Toruń

lub drogą elektroniczną na adres:

apprendslefrancais@gmail.com

 Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25 kwietnia 2010. W przypadku prac nadsyłanych pocztą o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

 Na stronie, na której zostanie nadesłany tekst, należy umieścić następujące informacje:

Nazwisko uczestnika, jego imię, adres pocztowy, adres elektroniczny, telefon, nazwę i adres szkoły, wiek.

«Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Ambasadę Francji w Warszawie mojego tekstu w całości lub części na stronie www.francuski.fr, na stronie Ambasady www.ambafrance-pl.org  oraz na jego wykorzystanie na cele kampanii promocyjnej języka francuskiego (plakaty, broszury…)»

 Artykuł 4

Jury

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez jury, którego obrady odbędą się w Warszawie. Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność tekstu, spontaniczność wypowiedzi, zgodność tekstu z poleceniem (mówisz/piszesz do kolegi/koleżanki w twoim wieku…), formę tekstu, jego estetykę, bogactwo słownictwa, styl…

 Artykuł 5

Nagrody

 

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Nagrodą jest pobyt we Francji latem 2010r. Inne nagrody (książki, płyty CD) zostaną przyznane tym, którzy wykażą się oryginalnym pomysłem, wyślą ciekawie wykonany tekst… wywołają uśmiech lub śmiech jury!

 Artykuł 6

Laureaci

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni bezpośrednio przez Ambasadę Francji telefonicznie lub mailowo. Nagrodzone prace oraz nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej Ambasady oraz na stronie « www.francuski.fr ».

 Artykuł 7

Postępowanie reklamacyjne

Uczestnictwo w konkursie oznacza przyjęcie przez uczestników warunków regulaminu. Reklamacje nie będą uwzględniane.

 

2010-04-11