Juvenes Translatores

Nagrodzeni w tłumaczeniu.

Zwycięzcy konkursu tłumaczeniowego dla młodzieży Juvenes Translatores odbierają dziś w Brukseli gratulacje z rąk Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Dwudziestu siedmiu laureatom reprezentującym wszystkie kraje członkowskie wręczone zostaną nagrody i dyplomy za wykonanie najlepszego tłumaczenia w ich kraju. Komisja Europejska zorganizowała konkurs już po raz trzeci.

– Wybór 27 zwycięzców spośród ponad 2200 otrzymanych prac nie był łatwy, szczególnie że ogólnie jakość tekstów była bardzo dobra – powiedziała komisarz Vassiliou. – Generalnie wysoki standard tłumaczeń oraz 30-procentowy wzrost liczby uczestników w porównaniu do roku poprzedniego wskazuję, że młodzi ludzie coraz chętniej uczą się języków.To obiecujęce zjawisko, ponieważ języki mogą zwiększyć szanse na rynku pracy, ułatwią komunikację z innymi ludźmi oraz otworzyć nowe horyzonty.

Szkoły, nauczyciele i przyjaciele mogę na żywo obejrzeć transmisję z wręczenia nagród 25 marca na stronie internetowej Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores Oprócz spotkania z komisarz, zwycięzcy odwiedzą Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT), gdzie będą mogli przyjrzeć się pracy zawodowych tłumaczy.

Ostatnia edycja konkursu Juvenes Translatores odbyła się jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich w listopadzie 2009 r. Uczniowie mieli do dyspozycji dwie godziny, aby przetłumaczyć tekst z jednego z 23 języków urzędowych UE na inny wybrany przez siebie język. Na liście 139 kombinacji językowych używanych w konkursie znalazły się wszystkie języki urzędowe UE. Na przykład zwycięzca z Luksemburga przetłumaczył tekst z języka angielskiego na estoński, zaś laureat z Austrii z języka czeskiego na niemiecki.

Polski laureat – Paweł Lipski z Liceum Filomata w Gliwicach – tłumaczył z języka angielskiego na polski. O swoich wrażeniach i przygotowaniach opowiedział jeszcze przed wyjazdem do Brukseli:

Każda praca została oceniona przez tłumacza z Komisji, który jest rodzimym użytkownikiem języka przekładu. Następnie jury pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego DGT wybrało po jednym najlepszym tłumaczeniu z każdego państwa członkowskiego.

Konkurs Juvenes Translatores zorganizowano po raz pierwszy w 2007 r. Jego celem jest stworzenie uczniom szkoły średniej szansy na sprawdzenie ich umiejętności językowych w realistycznej dla tłumacza sytuacji. Zadaniem konkursu jest także podkreślenie wagi zawodu tłumacza oraz nauki języków w szkołach.

Dalsze informacje:

Dennis Abbott: + 32 2 295 92 58 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 92 58      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting
Dina Avraam: + 32 2 295 96 67 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              + 32 2 295 96 67      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting
Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/translatores
Facebook: JuvenesTranslatores
Twitter: @translatores
DG ds. Tśumacześ Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

------
Anna Kozdój
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Tel. +48 22 55 68 943 begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943 begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 55 68 943      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting
Faks: + 48 22 55 68 998
http://ec.europa.eu/polska

2010-03-25