Fonetyka na lekcjach języka francuskiego: jak doskonalić wymowę uczniów?

Szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Poproqadzi je Sébastien Palusci, specjalista Alliance Française, nauczający we Włoszech, Hiszpanii i w Brazylii, twórca platformy szkoleniowej Fonetix, poświęconej nauczaniu fonetyki języka francuskiego, wykładowca na Uniwersytecie Toulouse 2 Jean Jaurès.
Szkolenie jest bezpłatne i w całości odbędzie się w języku francuskim.

Rejestracja: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6692