Co to jest DELF PRIM?

 

DELF PRIM (Diplôme d’études en langue française) to pierwszy dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo.

DELF PRIM adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego.

DELF PRIM obejmuje trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1, A2.

 

 

 

 Poziom                

Opis poziomu
A1.1 Uczeń/dziecko potrafi:
- zrozumieć i stosować wyuczone wyrażenia oraz budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego,
- przedstawiać siebie i odpowiadać na pytania dotyczące np.: narodowości, wieku, szkoły, miejsca zamieszkania oraz formułować proste pytania tego samego typu,
- uczestniczyć w prostej rozmowie, za pomocą podstawowych wyrażeń (skoncentrowanych na jednym lub dwóch słowach), odwołując się do swojego pierwszego języka lub innych nabytych języków pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
 
A1 Uczeń/dziecko potrafi:
- zrozumieć i stosować wyuczone wyrażenia i budować proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego,
- przedstawiać siebie i innych, odpowiadać na proste pytania dotyczące np.: życia prywatnego, swojego miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy,
- zadawać proste pytania,
- prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
 
A2 Uczeń/dziecko potrafi:
- zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, hobby, zakupów, otoczenia, szkoły),
- porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych,
- wypowiadać się w prosty sposób na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.